MENU

St Peter's School of English

+44 01227 462016
St Peter’s School of English

Hükümler ve Koşullar

Kurslar

Okul, kurs boyunca herhangi bir zamanda öğretmetleri değiştirme hakkına sahiptir.
Eger öğrenciler Latin alfabesini okuyamıyorlarsa, onların bire-bir kurslarımıza kayıt olması gerekmektedir.
Kayıt olduğunuz tüm derslere katılımınız beklenmektedir. Eğer derslerin en az %80`ine katılmazsanız, kaldığınız süre sonunda St. Peter’s School of English sertifikasi alamayacaksınız.

Ders kitap ücretleri, kurs ücretlerine dahil değildir. Vardığınızda bir kitap satın almalısınız ya da kitabı ödünç almak için (£25) depozito ödemelisiniz. Bu depozito, kitabın ödünç verildiği haliyle geri getirmeniz durumunda size iade edilecektir.

Tüm kurslar kayıt numaralarını temel alır. Eğer kurs seçiminizi sağlayamazsak, biz sizi uygun bir seviyedeki kursa yerleştirme hakkını saklı tutarız (örn. İleri Düzey Genel İngilizce`den İleri Düzey Sınavlara Hazırlık Kurslarına).

Davranış

St. Peter’s School of English arkadaş canlısı, aile tarafından işletilen bir kurumdur ve biz öğrencilerin bizimle öğrenim görürken kültürel, ırksal, cinsiyete yönelik ve dini farklılıklara saygı göstermesini istiyoruz. Makul olmayan davranış veya yetersiz katılım durumunda herhangi bir kurs ücreti geri ödemeksizin öğrenciyi uzaklaştırma veya okula girişini reddetme hakkını saklı tutarız.

Geri Ödeme Politikası

Bir kursa kayıt yaptığınızda, gerekli olan geri ödemesiz depozito:
Visesiz başvuru yapanlar için £100
Vize gereken başvurular için £200
Eğer bir kursa başlamadan en az 21 gün önce yazılı bildirimle kurs iptal edilirse, £78 kayıt ücretini, okul vize masraflarını ve banka giderlerini içeren geri ödemesiz depozito haricinde ödenilen ücretlerin ve (eğer kayıt yapıldıysa) konaklama maliyetinin tam olarak %100`ü geri ödenecektir.

Eğer kurs başlamadan önce 21 gün içerisinde yazılı olarak iptal edilirse, 2 haftalık kurs ücreti, 2 haftalik konaklama maliyeti ve depozito haricinde kurs ücretleri ve konaklama maliyeti geri ödenecektir.

Eğer kurs başladıktan sonra iptal edilir veya değiştirilirse, okul, ortaya çıkacak tüm masrafları ödemek için ücretleri elde tutma hakkını saklı tutar. Bir kursun kalan haftaları bir diğer kursa ya da yıl içerisinde sonraki farklı bir kursa aktarılabilir.

Resmi tatiller dolayısıyla kaçırılan dersler için geri ödeme yoktur.
Yapılan tatiller için geri ödeme yapılmayacaktır. Eğer önceden anlaşma yapılırsa tatiliniz kurs sonuna eklenecektir. En az 7 gün içerisinde yazılı bildirime gereksinim duymaktayız. Kurs uzatmaları, bazı günlerde değil tüm hafta boyunca alınan tatiller için verilecektir.

Ücretlerinizi baska bir öğrenciye transfer etmek veya Genel İngilizce ya da Sınava Hazırlık İngilizce kursundaki çalışmanızı bire-bir veya ikiye-bir kurslarla değiştirmek mümkün değildir.

St. Peter’s School of English belirtilen durumlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmediği için, ögrencilere İptalleri, Medikal Masrafı, Kişisel Yaralanmayı, Kayıp Eşyayı, ve Kişisel Sorumluluğu içeren kapsamlı sigorta yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Ülkenizden ayrılmadan önce sigortanızı yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Popüler bir site: www.course-u-can.com da Student Guard.

Konaklama

Okul, öğrencilerin ev sahipleri ile yaşaması anlamına gelen yöre sakinlerinin yanında konaklama ayarlamaktadır. Ev sahipleri çocuklu veya çocuksuz, evli veya bekar kişiler olabilir. Ayrıca “özel konaklama” da ayarlamaktayız. Bu, öğrencilerin ev sahipleri ile birlikte kalması fakat aynı zamanda evde üç öğrenciden fazla olması anlamına gelir.
Lütfen akşamları çok fazla gürültü yapmayarak ev sahiplerine saygı gösteriniz – Onların çocukları olabilir ya da sabahleyin iş için erken kalkmak zorunda olabilirler.

Eğer herhangi bir şeye zarar verirseniz, onu ödemek sizin sorumluluğunuzdadır. Lütfen sigorta yaptırdığınıza emin olun.
Erken yaştaki öğrenciler için gece belirli bir zamandan sonra dışarı çıkmama kuralı takip edilmeli ve grup liderleri çocuklar icin ebeveyn sorumluluğu üstlenmelidir. 18 yaşının altında olanların en geç akşam 10.30 da evde olmaları beklenmektedir.

Ev sahipleri ile anlaşmadıkça öğrenciler mutfaktan kendileri için yemek almamalılardır.
Lütfen dikkat ediniz: Eğer yemek zamanında öğrenciler geç kalacaklarsa veya evde olmayacaklarsa önceden yemek pişirmeye başlayacakları için ev sahiplerini lütfen bilgilendirin.

Ev telefonunu kullanmak isterseniz, telefon kartınız olsa bile ev sahiplerinden izin istemeniz gerekecektir. İzin alınmadıysa tüm faturalar ögrenciye, ebeveyne (18 yaş altı öğrenciler için) veya acentaya ücretlendirilecektir.

Gizlilik Politikası

Kayıt formunda doldurduğunuz bilgileri kayıtlarımız için saklarız. Bu bilgileri herhangi bir sebeple bir diğer kişi ile paylaşmıyoruz. Okul sosyal medyada varlığını göstermektedir ve bazen sayfamızda paylaşmak için fotoğraf çekiyoruz. Fotoğrafınızın Facebookta olmasını tercih etmiyorsanız, lütfen okulu yazılı olarak bilgilendiriniz.

18 yaş altındakileri Koruma Politikası

St. Peter’s School of English, 16 yaşından itibaren tüm bireysel öğrencileri, yetişkin kurslarına kabul eder. Öte yandan, 18 yaşının altında olanların ebeveynlerinin ve koruyucularının, bu kurslardaki öğrencilerin çoğunluğunun 18 yaşında veya üstünde olduğunun farkında olması gerekir. Ek olarak, okul, (14 ve 19 yaş arası) okul yaşı çocuklarınından oluşan grupları da kabul eder. Grup öğrencileri, yetişkin öğrencilerle birlikte öğrenim görmezler.

St. Peter’s School of English`de biz tüm öğrencilerimizin cinsiyetine, cinsel yönelimine, etnik kimliğine, engel durumuna veya inançlarına bakmaksızın onları zarar ve istismardan korumakla ve güvence altına almakla yükümlüyüz. Öte yandan, 18 yaş altında olanlar için spesifik olarak uygulanabilir belirli ölçüler vardır (burada çocuk veya çocuklar olarak tanımlanır).

Tüm çalışanlar Basic Awareness in Child Protection (Çocuk Korumada Temel Farkındalık) eğitimi alırlar. St. Peter’s School of English`de Koruma Görevlisi olarak tayin edilen, bunun ile ilgili eğitim kursu almış bir çalışan, Pam Curling, görev yapmaktadır.  

Akredite kuruluşlarımızın yasa ve gereksinimdeki değişiklikler, politikayi yılda bir kereden fazla düzenli olarak gözden geçirilmeyi gerektirmedikçe, politika ve süreçlerimizi yıllık olarak gözden geçirmekle yükümlüyüz.

Davranış Kodu

St. Peter’s School of English güvenli bir okul kültürü oluşturmakla yükümlüdür ve biz yetişkinleri ve çocukları, yanlış anlaşılabilecek ve yorumlanılabilecek davranışlardan korumak gerektiğinin farkındayız.

Acil Durumlar

Tüm öğrencilere, aciliyet durumlarında, okul acil iletişim numarasının bulunduğu bir kimlik kartı verilir. Öğrencilerimizden, günün 24 saati ulaşabildiğimiz yakın akraba formlarını doldurmasını isteriz.

Ders Süresi Dışında

Yöre halkının yanında konaklayan 18 yaş altı öğrenciler için geceleyin 10.30 (ve sonrası) dışarı çıkışın izin verilmediği zamandır. Okul sosyal programı, bağımsız öğrenciler icin opsiyoneldir fakat grup öğrencilerimizin haftalık programlarının bir parçasıdır. Sosyal program organizasyonları denetlenmektedir ve tüm sosyal etkinlikler için risk değerlendirmesi yapılmaktadır. 18 yaşının altında olan ve bir gruba dahil olmayan öğrenciler ders süresi dışında yakından takip edilmemektedir. Konaklama sağlayıcılarımızın tümü, okula gelirken ve okuldan giderken öğrencilere eşlik edilmeyeceği için en yakın ve güvenli yol hakkında onlara tavsiyede bulunmaları gerektiğinin farkındadır. Eğer aileler ve koruyucular bunun hakkında endişe duyarlarsa, Canterbury otobüs terminalinden, otobüs yolculuk biletlerini satın alabilirler.

Okul güvenlik gerekçesiyle interkom giriş sistemine ve CCTV kameralarına sahiptir. Okulun arka tarafinda etrafı duvarlarla çevrilmiş, dışarıdan kimsenin giremeyeceği bir bahçe vardır. Ziyaretçilerin, okula giriş ve cıkışlarda imza atmaları ve Ziyaretçi kimlik kartı takmaları gerekir. Okula gelen ziyaretçiler ve herhangi bir iş sebebi ile öğrencilerle iletişim kuran kişiler icin yönergelerimiz vardır.

Standartları Belirleme

Okulda herhangi bir bölümde çalışan yetişkinler, genç yaştaki insanlar için rol modelleridir ve uygun davranışta bulunmaları gerekir. Bu yetişkinlerin çocuklarla uygun dil kullanmaları ve genç yaştaki bir kişi, çocuk veya gençlerle çalışan bir yetişkin tarafından kullanılan herhangi bir uygunsuz dille mücadele etmeleri gerekir. Yetişkinler, çocukların gizlilik haklarına da saygı duymalılardır. Yetişkinler, hareketlerin yanlış anlaşılabileceğinin farkında olmalılardır. Hiçbir zaman gerçekleri kontrol etmeden organizasyondakiler ve dışındakiler hakkında kesin yargıya varmayın. Aşırı ilgi veya öfke gibi dikkat çekme davranışlarını asla dahil olmayınız.

Yetişkinler ve Çocuklar arasındaki İletişim

Bireysel bir çocuk ile konuşmak gerekirse, bu buluşma mümkün olduğu kadar açık olmalıdır. Çalışanlar, hiçbir zaman kendilerini bir çocukla kapalı bir alanda bulmamalılardır. Eğer gizlilik gerekirse, çalışan kişi buluşma hakkında diğer çalışanları bilgilendirmelidir.

Uygun Dış Görünüm & Fiziksel Temas

Farklı kültürler, yetişkinlerin nasıl giyineceği ve görüneceği hakkında farklı beklentilere sahiptir ve bu yanlış anlaşılmaya sebep olabilir. Düşük kesimli üst giysi ve çok kısa etekler uygun değildir. Ağır fiziksel oyunlar uygun değildir; Kişisel tabiata yönelik hiçbir şey bir çocuğa yapılmamalıdır; hiçbir türlü uygunsuz dokunma olmamalıdır.

Alkol & Uyuşturucu Madde

Alkol ve uyuşturucu madde, okul binasında ve konaklama yapılan evde kesinlikle yasaktır. Çalışanlar ve ev sahipleri kullanıldığından şüphelenirlerse, bunu okula bildirme görev yükümlülüğüne sahiptirler.

B.T. & Sosyal Ağlar

Bir çocukla, Facebook`ta ve diğer sosyal medya platformlarında kişisel sosyal ağ iletişimi kurmak kesinlikle yasaktır. Çalışanlar ve ev sahipleri bir çocukla bilgi alışverişinde bulunmamalıdır, onlar çocuğun ebeveyni veya koruyucusu ile paylaşmaktan mutlu olmayacaktırlar. Derslerde internet kullanıldığında, çalışanların, öğrencilerin ders materyalinden uzaklaşmamasını sağlaması ve gözlemesi gerekmektedir.

Konaklama

Tüm evde konaklama sağlayıcıları, ceza gerektiren suçları işlemediğini belirten öz-beyanı imzalarlar ve çocukların onlarla konaklamaması için hiçbir sebep olmadığını bilirler. Ana bakım görevlisinin DBS (Disclosure and Barring Service) kontrolu yapılmıştır. Evde konaklama sağlayıcılarının evlerine gelen herhangi bir yetişkin ziyaretçinin önceden kontrol edilmemiş olabileceğinin farkında olmaları gerekmektedir. Yıkanma olanaklarına (banyo ve duş) günlük erişim esastır ve banyo ve yatak odası alanlarının ikisinde de mahremiyete saygı duyulması gerekmektedir. Hiçbir öğrencinin yatağı ortak olmayacaktır. Tüm öğrencilerin konaklama yaparken rahat ve güvenilir hissetmesi gerekmektedir. Ögrencilerin, okula geliş ve gidişlerde güvenli yolları ve yangın anında binanın neresinden çıkacaklarını bilmeleri gerekmektedir.

Ulaşım

Taksi ve otobüs kampanyalarının uygun olarak DBS (Disclosure and Barring Service) kontrolu yapılmış olan sürücüleri kullanması yasal bir gerekliliktir. Kullandığımız ulaşım şirketlerinden bunun yapıldığına dair yazılı bildiriye gereksinim duymaktayız.

Geziler / Sosyal Program

Bir öğrenci grubun parçası olarak öğrenim gören 18 yaşının altındakilere gezilerde grup liderlerinin eşlik edildiğinin temin edilmesi okulun politikasıdır. Oran, 15-20 öğrenciye 1 grup lideridir. Okuldaki sosyal akşamlar sosyal orginazatörümüz tarafından denetlenmektedir: sayının 15 öğrenciyi aşması durumunda çalışanlarımızdan ektra biri kullanılmaktadır. Eğer siz 18 yaşının altındaki çocuğunuzun denetlenen bir geziye sahip olmasını istiyorsanız, biz bunu sadece onlar bir grubun parçası ise veya yazın 4 hafta süre ile B Kursu + Yaz Aktiviteleri Kursumuzu verdiğimizde okulda öğrenim görüyorlarsa garanti edebiliriz.

Personel Alımı

18 yaşının altındakilerin sorumluluğunu gerektiren veya 18 yaşının altındakilere büyük ölçüde erişimli görevlere başvuran kişiler bilgilendirilir:

Çocuk Koruma

İstismar vakalarını veya istismar iddialarını, Konaklama ve Esenlikten Sorumlu Görevli olarak, St Peter’s School of English`de tayin edilmişr Çocuk Emniyeti Görevlisi Pam Curling`e açıklamak çalışanların ve evde konaklama sağlayıcılarının sorumluluğudur. Bunun gecikmeden yapılması bir zorunluluktur.

Bir kuşkunun veya iddianin doğru olup olmadığına karar vermek çalışanın veya evde konaklamanın sağlayıcılarının görevi değildir. Tüm istismar şüpheleri ve iddiaları ciddiye alınmalıdır.

Birinin şüpheleri varsa, tayin edilmiş Çocuk Emniyeti Görevlisi ile gizli olarak iletişime geçmelidir. Eğer bir çocuk veya genç bir kişi çalışanlardan biri ile doğrudan konuşmaya başlarsa, onlar bu kişinin açıklama yapmasına izin vermeli ve aşağıdaki yönergeleri takip ederek konuşmayi sürdürmesine izin vermelidir. Daha sonra tayin edilmiş Çocuk Emniyeti Görevlisi ile gizli olarak görüşümelidir.
Yönergeler

Tüm kayıtlar, bilgiler ve gizli notlar Çocuk Emniyet Görevlisi tarafından güvenilir bir yerde saklanır. Bir iddianın yapıldığı veya St. Peter’s School of English`teki birinin kuşkularının olduğu herhangi bir durumda kayıt tutulmalıdır. Mümkün olduğu kadar detaylar içermelidir:

Gizlilik sebebiyle, gizli bilgileri yalnızca bilmesi gereken kişi(ler) asağıdadır:
Okulun tayin edilmiş Çocuk Emniyet Görevlisi ve Müdür (Nick Bendall).

Birleşik Krallığa Vizeler

Okul, yabancı öğrencilerin öğrenim görmek için giriş yapmaları ve Birleşik Krallık`ta kalmaları için vize almalarına yardımcı olmada 30 yıllık tecrübeye sahiptir.

St Peter`in politikasi, onlar için en uygun vize ceşidinin ne olabileceği konusunda öğrencilere tavsiyede bulunmaya çalışmaktır. Biz vize almaları için öğrencileri destekleriz, onlara tavsiyede bulunur ve yardımcı oluruz.

Biz, British Council tarafından akredite edilmekteyiz ve bir English UK üyesiyiz.
VİZE GEREKMEYEN DURUMLAR. Birlesik Krallık, Avrupa Birliği (EU) tam üyesidir. Tüm Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alan ve İsviçre vatandaşları vizesiz Birleşik Krallıga giriş yapabilir ve burada kalabilir.

St. Peter’s School of English`te öğrenim görmek için biz aşağıdaki vizeleri önermekteyiz:

Öğrenci Ziyaretçi Vizesi (ÖZV)

Öğrenci Ziyaretçi Vizesinin 6 aylık geçerliliği vardır. Bu vize okuldaki tüm İngilizce seviyeleri (Başlangıç seviyesinden İleri Düzey`e kadar) ve tüm kurslar için uygundur. Bu vizeye, ülkenizden ayrılmadan önce başvurmalısınız. Daha uzun süre öğrenim görmek isterseniz, bu vize genişletilmez. (Aşağıdaki) Uzatılmış Öğrenci Ziyaretçi Vizesine bakınız.

Uzatılmış Öğrenci Ziyaretçi Vizesi (UÖZV)

Uzatılmış Öğrenci Ziyaretçi Vizesinin 11 aylık geçerliliği vardır. Bu vize tüm İngilizce seviyeleri (Başlangıç seviyesinden İleri Düzey`e kadar) için uygundur. Bu vizeyi almak için 6 aydan daha uzun süre öğrenim görmeyi planlıyor olmanız gerekmektedir. Bu vizeye ülkenizden ayrılmadan önce başvurmalısınız.

Lütfen öncelikle St Peters School`da hangi kursa katılmak istediğinizi seçiniz. Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen sorularınızı e-mail ile gönderiniz.

Kursunuzu seçer seçmez, kayıt formunu doldurunuz ve £200 depozito ödeyiniz. Bu, banka transferi veya kredi karti ile ödenebilir. En yakın İngiliz Büyükelçiliğine vize başvurusu yapabilmeniz icin gerekli olan doğru belgeyi göndereceğiz.

Bu vizeye yapılan çoğu başvurular başarılıdır fakat ilk başvurunuz başarısız olursa, lütfen sadece tekrar deneyiniz. Kabul edilmeyişinin sebeplerini E-mail atınız veya Fakslayınız ve St Peter`s bir sonraki başvurunuzu nasıl düzelteceğiniz hakkında size tavsiyede bulunacaktır.

Eğer vize alamazsanız, önceden yapılmış konaklama ve ücret ödemelerini tam olarak geri ödeyebilmemiz icin lütfen bize kanıt gönderiniz. Hükümler & Koşullara bakınız.

Eğer başarılı olursanız, bunu St Peter`s a doğrulamanız ve kursun başlaması gereken tarihten en az 4 hafta önce kurs ücretinin tamamını ödemeniz gerekecektir. £200 tam depozito, ücretleriniz ve konaklamanıza kredite edilecektir. Lütfen Hükümler & Koşullara bakınız.

Buradaki öğreniminizin bir bölümünü bitirdiğinizde, tatil için ülkenize dönmek isteyebilirsiniz. Varır varmaz, ikinci bir (ve üçüncü) 11 aylık vizeye – tekrar St Peter’s School of English tarafından desteklenecek ve yardım edilecek olan – başvurabilirsiniz.

Vizeler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen  UK Border Agency websiteni ziyaret ediniz.

Kurslarımızdan herhangi birine başvurmak isterseniz, lütfen telefon +44 01227 462016 or web sitesi aracılığıyla bize ulaşın.